Diensten

Verzuim en reïntegratie begeleiding & advies

Doelgroep:
Organisaties die bewust gekozen hebben voor  meer eigen regie ten aanzien van verzuim en reintegratie .

Werkwijze:
RAAS kan concrete begeleiding en ondersteuning bieden en deskundig advies geven in de volgende situaties :

  • (preventief) verzuimgesprek met medewerker met advies voor werkgever en medewerker
  • 3-gesprek met medewerker en werkgever bij bijvoorbeeld stagnerende reintegratie of frequent verzuim
  • Praktische invulling reintegratie in taken of functie
  • Wettelijke verplichtingen Wet verbetering Poortwachter
  • Invullen UWV documenten als plan van aanpak
  • Specifieke vragen over verzuimregels

Rendement:
De organisatie blijft de regie rol houden binnen het verzuim en reintegratie beleid.
Concrete vragen per telefoon of email worden binnen 24 uur beantwoord. Een advies en gespreksverslag wordt binnen 2 werkdagen verstuurd.