Diensten

Verzuimanalyse & advies verzuimbeleid

Doelgroep :
Werkgevers die inzicht willen hebben of het verzuimbeleid efficiënt en effectief is georganiseerd binnen de organisatie.

Werkwijze:
Op basis van de aangeleverde documenten wordt een analyse gemaakt van het verzuim van de afgelopen jaren en  de kosten van het verzuim.
Concreet worden de volgende zaken getoetst:

  1. Past het verzuimbeleid bij de visie van de organisatie over verzuim  ?
  2. Is de arbodienstverlening passend bij de organisatie en het verzuim ?
  3. Welke beïnvloedbare mogelijkheden zijn er ten aanzien van het verminderen van het verzuim ?
  4. Welke kostenbesparende maatregelen kunnen er worden genomen ten aanzien van verzuim ?

Rendement :
Een effectief en efficiënt arbo en verzuimbeleid op maat, passend 
bij de organisatie en bedrijfscultuur en verzuim.