Diensten

Arbeidsdeskundig onderzoek & advies

Doelgroep:
Het arbeidsdeskundig onderzoek is een onafhankelijk onderzoek naar de arbeids-mogelijkheden van de verzuimende medewerker. Om te bepalen of de medewerker met een psychische of lichamelijke beperking zijn eigen arbeid nog kan verrichten, nu en in de toekomst, is een  beoordeling door een arbeidsdeskundige essentieel.

Werkwijze
Het arbeidsdeskundig onderzoek bestaat uit:

  • Gesprek werkgever
  • Gesprek medewerker
  • Werkplek onderzoek
  • Overleg met bedrijfsarts
  • Overleg met UWV

Het arbeidsdeskundig rapport geeft een antwoord op de vragen :
1.  Kan betrokkene zijn eigen werk bij de eigen werkgever nog uitvoeren?
2.  Is het eigen werk aan te passen aan de huidige beperkingen ?
3. Zo nee, kan de betrokkene ander passende arbeid bij de eigen werkgever        
verrichten?
4. Zo nee, zijn er andere mogelijkheden om betrokkene te begeleiden naar ander    passende arbeid en is een vervolgtraject gewenst ?

Het is uiteindelijk aan de werkgever en medewerker wat te doen met het onafhankelijke advies.

Rendement
Door inzet van een arbeidsdeskundig onderzoek kan de werkgever in het algemeen de verzuimduur verkorten en de instroom in de WIA beperken.
De uitgebreide rapportage geeft de werkgever een duidelijk antwoord op de vragen of de betreffende medewerker nog dezelfde dan wel andere arbeid kan verrichten bij de huidige of een andere werkgever.
De arbeidsdeskundige rapportage kan ook bij een WIA aanvraag of een ontslag aanvraag  een doelmatige ondersteuning zijn.