Partners

Linda Weijers Mens en organisatie
Bakenessergracht 52
2011 JX Haarlem
http://www.mensenorganisatie.org

Stichting de Opkikker organiseert speciale Opkikkerdagen voor gezinnen waarvan een van de kinderen langdurig onder behandeling is in een ziekenhuis. De Stichting werkt landelijk en heeft een samenwerkingsverband met vele ziekenhuizen en zorginstellingen. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid ondersteunt RAAS Stichting de Opkikker.
http://www.opkikker.nl


Beroep in Praktijk biedt praktijkgerichte masterclasses aan voor arbeidsdeskundigen.
http://www.beroepinpraktijk.nl