Diensten

Training & coaching op maat

Doelgroep:
Organisaties die leidinggevenden wil ondersteunen in het voeren van efficiënte en effectieve gesprekken met medewerkers (verzuimgesprekken, functioneringsgesprekken , beoordelingsgesprekken) . 

Het doel van de training is om de leidinggevenden  die praktische kennis  en “bagage” mee te geven die noodzakelijk is voor een effectief gesprek . Effectief betekent hier die dingen doen die het juiste resultaat opleveren. De leidinggevenden zullen na de training over meer vaardigheden en praktische handvatten beschikken om bijvoorbeeld het verzuim  van de medewerkers te beïnvloeden. Tevens zullen de leidinggevenden meer inzicht krijgen in hun attitude rol en gedrag in relatie de gesprekken.

Werkwijze:
Naast theoretische kennis staat de praktische kennis en praktisch oefenen centraal.
Uitgaande van  4 tot maximaal 6 deelnemers

Individuele coaching van een leidinggevende is ook mogelijk

2 tot 4 maanden na de training is een intervisie sessie,  waarbij opgedane vaardigheden kunnen worden geëvalueerd en nieuwe casuïstiek kan worden besproken.

Onderdelen van de training kunnen zijn:

 • Wat is het doel van een verzuim-, functionerings- of beoordelingsgesprek
 • Optimale voorbereiding gesprekken
 • Structuur en opbouw van het gesprek
 • Do’s en don’ts
 • Valkuilen
 • Wat betekent mijn stijl van leidinggeven voor  het gesprek
 • Gesprekstechnieken en luistertechnieken
 • Vrijwilligers respectvol aanspreken
 • Daadwerkelijk oefenen van situaties gebaseerd op praktijkervaringen
 • Checklist
 • Omgaan met lastige situaties  en emoties
 • Het maken van complimenten
 • Het maken van afspraken
 • Do's en dont's van dossieropbouw